Veterinárna diagnostika

Real-Time PCR Diagnostické súpravy - Banner

Veterinárna diagnostika DNA/RNA pôvodcov infekčných ochorení metódou Real-Time PCR

Veterinárne diagnostické súpravy RealBest-Vet® sú určené na detekciu nukleových kyselín mikrobiologických agens izolovaných z klinických vzoriek zvierat a spôsobujúcich rôzne infekčné ochorenia. Na detekciu sa využíva metóda Real-Time PCR s hybridizačno-fluorescenčnými TaqMan sondami.  • komplexný prístup k PCR diagnostike zahŕňa prípravu vzoriek (extrakcia DNA/RNA), Real-Time PCR a vyhodnotenie výsledkov
  • jednoduchá extrakcia nukleových kyselín pomocou magnetických častíc
  • jednotné PCR a RT-PCR protokoly na detekciu širokej škály patogénov
  • nekonkurenčná vnútorná kontrola
  • skladovanie všetkých zložiek súprav pri rovnakej teplote +2 až +8 °C počas 12 mesiacov
  • preprava pri teplote do +25 °c max. 10 dní
  • zhoda s požiadavkami EN ISO 13485:2016

Formáty diagnostických súprav

Str

lyofilizovaná hotová reakčná zmes v bielych stripoch v 96 jamkovej platničke (8 x 0,2 ml skúmavky), do ktorých sa pridáva vyizolovaná vzorka DNA/RNA

Ilustračný obrázok
  • všetky potrebné zložky na PCR reakciu sú súčasťou lyofilizovanej reakčnej zmesi, v prípade PCR s reverzou transkripciou (RT-PCR) nie je potrebný samostatný postup reverznej transkripcie
  • na nastavenie PCR reakcie stačí pridať vzorky extrahovanej DNA/RNA a spustiť PCR alebo RT-PCR

Real-Time PCR prístroje a formáty

Str

CFX96 (Bio-Rad, USA), DTlite, DT-96 (DNA-Technology, Rusko)

Ilustračný obrázok

Počet simultánne detekovateľných patogénov

Kanály detekcie

1 FAM, ROX
2 FAM, ROX, HEX (JOE)
3 a viac FAM, ROX, HEX (JOE), Cy5
  • Iné Real-Time PCR prístroje s podobnými technickými charakteristikami sa môžu používať po validácií.

Zloženie diagnostických súprav

Str

Reakčná zmes – lyofilizovaná, pripravená na použitie
Pozitívna kontrolná vzorka
96/48 bielych 0,2 ml mikroskúmaviek (8 stripov po 12 mikroskúmaviek) v PCR platničke
1 skúmavka, 1 ml