Mikrobiológia

Real-Time PCR Diagnostické súpravy - Banner

Diagnostika DNA/RNA pôvodcov infekčných ochorení metódou Real-Time PCR

Diagnostické súpravy RealBest® sú určené na detekciu nukleových kyselín mikrobiologických agens izolovaných z klinických vzoriek a spôsobujúcich rôzne infekčné ochorenia. Na detekciu sa využíva metóda Real-Time PCR s hybridizačno-fluorescenčnými TaqMan sondami. Výrobcom vyvinuté techniky umožňujú minimalizovať počet potrebných krokov a zaručujú maximálnu stabilitu výsledku. Všetky diagnostické súpravy RealBest® sú prezentované vo forme lyofilizovanej reakčnej zmesi a sú prispôsobené na prácu na najčastejšie sa vyskytujúcich Real-Time prístrojoch platničkového a rotorového typu.Spoločnosť Diagnostické centrum DNK, s.r.o. je distribútorom diagnostických súprav RealBest®. • komplexný prístup k PCR diagnostike zahŕňa prípravu vzoriek (extrakcia DNA/RNA), Real-Time PCR a vyhodnotenie výsledkov
 • jednoduchá extrakcia DNA pomocou magnetických častíc
 • lyofilizované reakčné zmesi pre amplifikáciu vyizolovanej DNA/RNA sú pripravené na použitie
 • jednotné PCR a RT-PCR protokoly na detekciu širokej škály patogénov
 • nekonkurenčná vnútorná kontrola
 • skladovanie všetkých zložiek súprav pri rovnakej teplote +2 až +8 °C počas 12 mesiacov
 • preprava pri teplote do +25 °c max. 10 dní
 • zhoda s požiadavkami EN ISO 13485:2016

Formáty diagnostických súprav

Str

lyofilizovaná hotová reakčná zmes v bielych stripoch v 96 jamkovej platničke (8 x 0,2 ml skúmavky), do ktorých sa pridáva vyizolovaná vzorka DNA/RNA

Uni

lyofilizovaná hotová reakčná zmes v čírych 0,2 ml skúmavkách, do ktorých sa pridáva vyizolovaná DNA/RNA, jedna skúmavka = jedna reakcia

Ilustračný obrázok
 • všetky potrebné zložky na PCR reakciu sú súčasťou lyofilizovanej reakčnej zmesi, v prípade PCR s reverznou transkripciou (RT-PCR) nie je potrebný samostatný postup reverznej transkripcie
 • na nastavenie PCR reakcie stačí pridať vzorky extrahovanej DNA/RNA a spustiť PCR alebo RT-PCR

Real-Time PCR prístroje a formáty

Str

CFX96 (Bio-Rad, USA), DTprime (DNA-Technology, Rusko),
FLUORITE® (Tianlong Science&Technology, Čína).

Uni

CFX96 (Bio-Rad, USA), DTprime (DNA-Technology, Rusko),
Rotor-Gene Q (Qiagen, Nemecko),
Rotor-Gene 3000/6000 (Corbett Research, Austrália),
FLUORITE® (Tianlong Science&Technology, Čína).

Ilustračný obrázok

Počet simultánne detekovateľných patogénov

Kanály detekcie

1 FAM, ROX
2 FAM, ROX, HEX (JOE)
3 a viac FAM, ROX, HEX (JOE), Cy5
 • Iné Real-Time PCR prístroje s podobnými technickými charakteristikami sa môžu používať po validácií.

Zloženie diagnostických súprav

Str

Reakčná zmes – lyofilizovaná, pripravená na použitie
Pozitívna kontrolná vzorka

96/48 bielych 0,2 ml mikroskúmaviek (8 stripov po 12 mikroskúmaviek) v PCR platničke, 1 skúmavka, 1 ml

Uni

Reakčná zmes – lyofilizovaná, pripravená na použitie
Pozitívna kontrolná vzorka

96/48 samostatných bezfarebných 0,2 ml mikroskúmaviek v PCR platničke, 1 skúmavka, 1 ml