O spoločnosti

Spoločnosť Diagnostické centrum DNK, s.r.o. bola založená v roku 2000.

Hlavným zameraním spoločnosti je nákup a predaj real-time PCR diagnostických súprav. Náš sortiment zahŕňa súpravy na extrakciu nukleových kyselín z klinických vzoriek a súpravy na diagnostiku DNA/RNA pôvodcov ľudských infekčných ochorení, súpravy na detekciu genetických SNP polymorfizmov zo vzoriek biologického materiálu, veterinárne diagnostické súpravy a súpravy na detekciu bakteriálnej rezistencie.

Ponúkame súpravy na detekciu nukleovej kyseliny rôznych vírusových ochorení, sexuálne prenosných infekcií (STI), TORCH a herpetických infekcií, chorôb prenášaných kliešťami a zoonotických ochorení, tuberkulózy, infekcií dýchacích ciest, gastrointestinálnych, nozokomiálnych infekcií, geneticky podmienených ochorení a tiež veterinárnych ochorení.

Z genetických súprav ponúkame súpravy na detekciu trombofílie, kardiovaskulárnych ochorení, dedičnej rakoviny prsníka a vaječníkov, dedičnej hemochromatózy, reprodukčných ochorení, autoimunitných ochorení, farmakogenetiky warfarínu.

Okrem distribúcie diagnostických súprav spoločnosť zabezpečuje odborno-technickú pomoc pri zavádzaní nových diagnostických súprav do praxe.

Naši dodávatelia diagnostických súprav sú našimi dlhoročnými obchodnými partnermi a spolupráca s nimi je vybudovaná na základe spoľahlivosti, overenej kvality a vzájomnej dôvery.

Real-Time PCR diagnostické súpravy spĺňajú medzinárodné štandardy bezpečnosti a kvality a sú v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem ISO. Diagnostické súpravy sú na Slovensku registrované a evidované v databáze zdravotníckych pomôcok v ŠÚKL.

Spoločnosť Diagnostické centrum DNK, s.r.o. od svojho vzniku vníma stále sa zvyšujúce požiadavky na kvalitu poskytovaných služieb svojim zákazníkom. V súvislosti s tým sa snaží o zvyšovanie kvality všetkých procesov prebiehajúcich v spoločnosti.