Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Vitajte na našej webovej stránke

Spoločnosť Diagnostické centrum DNK, s.r.o. bola založená v roku 2000.

Hlavným zameraním spoločnosti je nákup a predaj PCR diagnostických súprav na diagnostiku DNA/RNA pôvodcov infekčných ochorení a detekciu genetických SNP polymorfizmov pre geneticky podmienené ochorenia zo vzoriek biologického materiálu človeka. Okrem distribúcie diagnostických súprav spoločnosť zabezpečuje odborno-technickú pomoc pri zavádzaní nových vyšetrovacích metód.

Od svojho vzniku vníma spoločnosť stále sa zvyšujúce požiadavky na kvalitu poskytovaných služieb svojim zákazníkom. V súvislosti s tým sa snaží o zvyšovanie kvality všetkých procesov prebiehajúcich v spoločnosti.

Výrobcovia diagnostických súprav sú našimi partnermi a spolupráca s nimi je vybudovaná na základe spoľahlivosti, overenej kvality a vzájomnej dôvery.

Pre PCR diagnostické súpravy sú v súlade s § 23 zákona č. 56/2008 Z.z. a so Smernicou 98/79/ES Európskeho parlamentu transponovanej do nariadenia vlády Slovenskej republiky   č. 569/2001 Z.z., vystavené ES Vyhlásenia o zhode.

PCR diagnostické súpravy sú registrované a evidované v databáze zdravotníckych pomôcok v ŠÚKL.

Pred uvedením na Slovenský trh boli PCR diagnostické súpravy overované na viacerých pracoviskách vykonávajúcich molekulárno-diagnostické analýzy doma a v zahraničí. Na základe kladných vyjadrení kontrolných pracovísk boli PCR diagnostické súpravy odporučené a schválené ÚVZ SR č. HH SR/5322/2005 do diagnostickej praxe.

Máte skúsenosť s PCR diagnostikou?

Hľadáte nové možnosti PCR diagnostiky?

Potrebujete pomoc so zavedením PCR
diagnostiky vo Vašom laboratóriu?

Potrebujete prekonzultovať výsledky PCR analýz?

Napíšte nám Vaše otázky a požiadavky

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR /  Mikrobiologia

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

GENETIKA
REZISTENCIA
NA ANTIBIOTIKÁ