Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR /  Mikrobiologia GENETIKA

Vitajte na našej webovej stránke

Spoločnosť DC DNK, s.r.o. bola založená v roku 2000.

Hlavným zameraním spoločnosti je nákup, predaj diagnostických súprav slúžiacich na diagnostiku DNA pôvodcov infekčných ochorení a genetických SNP polymorfizmov pre geneticky podmienené ochorenia zo vzoriek biologického materiálu človeka, veterinárnych vzoriek a pre kriminalistiku.

Okrem distribúcie diagnostických súprav spoločnosť zabezpečuje odborno-technickú pomoc pri zavádzaní nových vyšetrovacích metód.

Od svojho vzniku vníma spoločnosť stále sa zvyšujúce požiadavky na kvalitu poskytovaných služieb svojim zákazníkom. V súvislosti s tým sa snaží o zvyšovanie kvality všetkých procesov prebiehajúcich v spoločnosti.

Výrobcovia ostatných diagnostických súprav sú našimi partnermi a spolupráca s nimi je vybudovaná na základe spoľahlivosti, overenej kvality a vzájomnej dôvery.

Z hľadiska nakupovania diagnostických súprav má spoločnosť DC DNK, s.r.o. exkluzívne právo na nákup a predaj diagnostických súprav na území Slovenskej republiky.

PCR Diagnostické súpravy sú registrované a evidované v databáze ZP v ŠÚKL.

Pred uvedením na Slovenský trh PCR diagnostické súpravy boli overované na viacerých pracoviskách vykonávajúcich molekulárno-diagnostické analýzy doma a v zahraničí. Na základe kladných vyjadrení kontrolných pracovísk boli PCR diagnostické súpravy odporučené a schválené ÚVZ SR č. HH SR/5322/2005 do diagnostickej praxe.

Máte skúsenosť s PCR diagnostikou?

Hľadáte nové možnosti PCR diagnostiky?

Potrebujete pomoc so zavedením PCR
diagnostiky vo Vašom laboratóriu?

Potrebujete prekonzultovať výsledky PCR analýz?

Napíšte nám Vaše otázky a požiadavky

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.