Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Genetika

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

Diagnostické súpravy na detekciu polymorfizmov v jednej skúmavke
metódou Real-Time PCR
SNP-EXPRESS-SHOT

Formát detekcie:

- Real-Time detekcia

Princíp metódy:

Diagnostické súpravy systému SNP-EXPRESS-SHOT sú určené na analýzu mutácií (polymorfizmov) v genóme človeka. Optimálnym klinickým materiálom je ľudská genómová DNA izolovaná z leukocytov plnej krvi pomocou súpravy „DNA-EXPRESS-KRV-PLUS“ alebo genómová DNA izolovaná z bukálneho epitelu s použitím vhodnej súpravy reagencií.

Reakčná zmes obsahuje primery potrebné na amplifikáciu úseku DNA obsahujúceho polymorfizmus a dve alelovo špecifické hybridizačné sondy obsahujúce polymorfné miesto. Sonda, ktorá obsahuje polymorfizmus Alela 1 je označená fluoroforom HEX/Yellow a Alela 2 je označená fluoroforom FAM/Green.

Výsledky analýzy poskytujú 3 typy hodnotenia: homozygot v alele 1, heterozygot; homozygot v alele 2.

Alela 1 – ŠTANDARDNÁ (DIVÁ) ALELA
Alela 2 – MUTANTNÁ ALELA


Izolačné súpravy
Komplexné diagnostické súpravy
Diagnostické súpravy
    Zráženie krvi a fibrinolýza
    Kardiovaskulárne ochorenia
    Farmokogenetika
    Hepatitída C
    Ženské zdravie
    Hemochromatóza
    Diabetes a obezita
    Neurologické ochorenia
    Onkologické ochorenia
    Športová genetika