Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Genetika

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

Diagnostické súpravy na detekciu polymorfizmov metódou PCR
s elektroforetickou detekciou
SNP-EXPRESS

Formát detekcie:

Princíp metódy:

Diagnostické súpravy systému SNP-EXPRESS sú určené na analýzu mutácií (polymorfizmov) v genóme človeka. Optimálnym klinickým materiálom je ľudská genómová DNA izolovaná z leukocytov plnej krvi pomocou izolačnej súpravy „DNA-EXPRESS-GENETICS“. Z izolovanej DNA jednej vzorky sa vykonávajú paralelne dve amplifikačné reakcie s dvomi pármi alelovo špecifických primerov. Detekcie amplifikovaného fragmentu DNA sa vykonáva elektroforetickou metódou na agaróvom géli.

Výsledky analýzy poskytujú 3 typy hodnotenia: homozygot v alele 1, heterozygot; homozygot v alele 2.

Izolačné súpravy a reagencie na elektroforézu
Diagnostické súpravy
    Zráženia krvi a fibrinolýza
    Kardiovaskulárne ochorenia
    Farmakogenetika
    Antioxidačná ochrana
    Hepatitída C
    Ženské zdravie
    Mužské zdravie
    Hereditárne ochorenia
    Diabetes a obezita
    Osteoporóza, laktózová intolerancia
    Pankreatitída
    Crohnova choroba, Ulceratívna kolitída
    Chronické ochorenia dolných dýchacích ciest
    Neuropsychologické ochorenia
    Onkologické ochorenia
    Poruchy imunity
    Degenerácia sietnice
    Zubný kaz
    Rôzne ochorenia



- Elektroforetická detekcia