Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Rôzne onkologické ochorenia

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

Gén

Názov

Polymorfizmus

16. Rôzne onkologické ochorenia

IL17A

Mutácia interleukínu 17A

(riziko atrofie sliznice žalúdka a rakoviny žalúdka)

G-197A           

JAK2

Mutácia Janus-kinázy 2

Val617Phe

CHEK2

Mutácia -3 kinázy (kontrolný bod bunkového cyklu)

Ile157Thr

APEX1 (APE1)

Mutácia apurínovej/apyrimidínovej endonukleázy

Asp148Glu

NBN (NBS1)

Mutácia nibrínu

Glu185Gln

hOGG1

Mutácia 8-oxoguanín-DNA glykozylázy

Ser326Cys

PARP1 (ADPRT)

Mutácia poly (ADP-ribózy) polymerázy

Val762Ala

ATM

Mutácia génu ataxia teleangiektázie

Asp1853Asn

LIG4

Mutácia -1 ligázy 4

Thr9Ile

LIG4

Mutácia -2 ligázy 4

Ala3Val

XRCC4

Mutácia-1 XRCC4

G245A

XRCC4

Mutácia-2 XRCC4

C1475T

XRCC4

Mutácia-3 XRCC4

G1394T

MASP2

Mutácia asociovanej MBL-serín proteázy 2

Asp105Gly

MMP1

Mutácia metaloproteinázy 1

- 1607insG

GCLC

Mutácia katalytickej podjednotky  glutamát-cysteín ligázy

С-129T

TP53

Mutácia bielkoviny p53

Pro47Ser

TP53

Mutácia 2 bielkoviny p53

Pro72Arg

MDM2

Mutácia ubikvitínovej ligázy MDM 2

T-410G

CDKN2A

Mutácia 1 CDKN2A

IVS1+9477G>T

CDKN2A

Mutácia 2 CDKN2A

C580T