Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Rôzne ochorenia

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

Gén

Názov

Polymorfizmus

31. Rôzne ochorenia

TIMP1

Mutácia inhibítora metaloproteinázy 1

С536Т

MMP20

Mutácia matice metaloproteinázy 20

Val275Ala

MMP20

Mutácia matice metaloproteinázy 20

Lys18Thr

MMP9

Mutácia matice metaloproteinázy 9

A-8202G

MDR1 (ABCB1)

Mutácia 1 R glykoproteína

С3435Т

MDR1 (ABCB1)

Mutácia 2 R glykoproteína

C1236T

GNB3

Mutácia beta3-sub- G proteínu

C825T

IL28B

Mutácia 1 interleukína 28B

rs8099917  T>G

ADRB1

Mutácia 1 adrenoreceptora –β1

Ser49Gly

ADRB1

Mutácia 2 adrenoreceptora –β1

Arg389Gly

COMT

Mutácia Katechol-O-metyltransferázy

Val158Met

GAD1

Mutácia Glutamátdekarboxylázy

rs3749034

MGP

Mutácia 1 génu matricovej GLA bielkoviny

T-138C

MGP

Mutácia 2 génu matricovej GLA bielkoviny

G-7A

SPP1

Mutácia sekrečného fosfoproteínu

T-66G

VHL

Mutácia génu VHL

Arg200Trp