Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Gén

Názov

Polymorfizmus

17. Riziko zápalového ochorenia čriev – Crohnova choroba, ulcerózna kolitída

CARD15 (NOD2)

Mutácia -3 bielkoviny aktivujúcej kaspázu

3020 insC

CARD15 (NOD2)

Mutácia -4 bielkoviny aktivujúcej kaspázu

Gly908Arg

TGFb1

Mutácia transformujúceho rastového faktora β-1

Arg25Pro

Gén

Názov

Polymorfizmus

18. Riziko ochorenia – cukrovka a obezita

LEPR

Mutácia receptora leptínu

Arg223Gln

PPARγC1A

Mutácia koaktivátora 1a PPARG

Gly482Ser

PPARγC1B

Mutácia koaktivátora 1b PPARG

Ala203Pro

PPARγ

Mutácia PPARG

Pro12Ala

PPARγ2

Mutácia PPARG2

Pro12Ala

PPARγ

Mutácia 2-PPARG

C1431T

FTO

Mutácia génu asociovaného s tukovou hmotou

A23525T

Gén

Názov

Polymorfizmus

19. Riziko ochorenia - Chronické ochorenia  dolných dýchacích ciest

EPHX1

Mutácia mikrozomálnej epoxidhydrolázy

Tyr113His

SERPINA1

Mutácia alfa-1 antitrypsínu (antitrypsínu 1)

Glu342Lys (PlZ)

SERPINA1

Mutácia alfa-1 antitrypsínu (antitrypsínu 2)

Glu264Val (PlS)

MMP12

Mutácia metaloproteinázy 12

A-82G

NOS1

Mutácia 1 syntázy oxidu dusnatého 1

G-84A

AQP5

Mutácia akvaporínu 5

A2254G

Gén

Názov

Polymorfizmus

20. Riziko ochorenia - Osteoporóza a laktózová intolerancia

FDPS

Mutácia farnesyl-difosfát syntázy

с.IVS1 T-99G

LCT

Nedostatok laktázy

-13910 T>C

VDR

Mutácia receptori pre vitamín D

BsmI c.IVS7 G>A

Gén

Názov

Polymorfizmus

21. Riziko ochorenia - Degenerácia sietnice

CFH

Mutácia faktora komplementu H

Tyr402His

HTRA1

Mutácia serínovej peptidázy HTRA1

IVSI-625 

G>A

CAV1

Mutácia kaveolína-1

G2891A

Gén

Názov

Polymorfizmus

22. Riziko ochorenia - Porucha imunity (astma, HIV, rakovina)

CD14

Mutácia antigénu diferencujúceho monocyty

С-159T

IL1b

Mutácia interleukínu 1b

T-31C

IL1b

Mutácia 2 interleukínu 1b

T-511C

IL1B

Mutácia 3 interleukínu 1B

C3953Т

IL1B

Mutácia 4 interleukínu 1B

G-1473C

IL2

Mutácia interleukínu 2

T-330G

IL4

Mutácia interleukínu 4

С-589T      

IL6

Mutácia interleukínu 6

С-174G

IL10

Mutácia -1 interleukínu 10

G-1082A

IL10

Mutácia -2 interleukínu 10

C-592A

IL10

Mutácia -3 interleukínu 10

C-819T

IL12B

Mutácia interleukínu 12B

A1188C

IL17A

Mutácia interleukínu 17A

G-19 7A                      

IL17F

Mutácia interleukínu 17F

His161Arg

TLR2

Mutácia Toll-like receptora 2

Arg753Gln

TLR3

Mutácia Toll-like receptora 3

Phe412Leu

TLR4

Mutácia Toll-like receptora 4

Asp299Gly

TLR4

Mutácia 2-Toll-like receptora 4

Thr399lle

TLR6

Mutácia Toll-like receptora 6

Ser249Pro

TLR9

Mutácia Toll-like receptora 9

T-1237C

TLR9

Mutácia 1-Toll-like receptora 9

A2848G

TNF

Mutácia tumor nekrózis faktoru alfa

G-308A

OPG (TNFRSF11B)

Mutácia receptora 11B faktora nekrózy

G1181C

MTHFR

Mutácia -1 metyléntetrahydrofolátu

Ala222Val

(C677T)

FCGR2A

Mutácia receptora pre imunoglobulín G

His166Arg

CRP

Mutácia C-reaktívneho proteínu

С3872T

DEFB1

Mutácie 1 defenzínov beta 1

G-20A

DEFB1

Mutácie 2 defenzínov beta 1

G-52A

VEGFA

Mutácie na vaskulárny endoteliálny rastový faktor

C634G

EGFR

Mutácia receptora epidermálneho rastového faktora

A2073T

TGFb1

Mutácia tranformujúceho rastového faktora beta-

Arg25Pro

CYP3A4*1A/1B

Mutácia cytochrómu P450 3A4

CYP3A4*1A/1B

Riziko chorenia

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

Gén

Názov

Polymorfizmus

23. Riziko ochorenia – zubný kaz

AMELX

Mutácia amelogenínu 1

rs17878486 T>C

AMELX

Mutácia amelogenínu 2

rs946252 T>C  

ANXA5

Mutácia annexínu 5

rs7676539 A>G

CALB2

Mutácia kalbindínu 2

rs8063760 T>C

ENAM

Mutácia 1 enamelína

rs12640848 A>G

KLK4

Mutácia 1 kalikreínu 4

rs2664152 T>G

KLK4

Mutácia 2 kalikreínu 4

rs2664153 G>A

KLK4

Mutácia 3 kalikreínu 4

G2142A

Gén

Názov

Polymorfizmus

24. Riziko ochorenia - Pankreatitída

PRSS1

Mutácia kationového trypsinogénu

Arg122His

SPINK1

Mutácia serine protease inhibitor

Asn34Ser

Crohnova choroba, ulcerózna kolitída

Diabetes
a obezita

Chron. ochorenia
dolných dých. ciest

Osteoporóza a laktózová intolerancia

Degenerácia
sietnice

Porucha imunity (astma, HIV, rakovina)

Zubný
kaz

Pankreatitída