Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Rezistentnosť mikroorganizmov k antibiotikám

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

r

REZISTENTNOSŤ MIKROORGANIZMOV K ANTIBIOTIKÁM

Rezistentnosť na cefalosporíny – 1

Rezistentnosť Enterobacteriaceae na cefalosporíny.

Detekcia génov CTX-M

Rezistentnosť na cefalosporíny – 2

Rezistentnosť Staphylococcus aureus na cefalosporíny. 

Detekcia génov MecA

Rezistentnosť na karbapenémy – 1

Rezistentnosť Enterobacteriaceae a Pseudomonas na karbapenémy.

Detekcia génov VIM

Rezistentnosť na karbapenémy – 2

Rezistentnosť Enterobacteriaceae na karbapenémy.

Detekcia génov NDM

Rezistentnosť na karbapenémy – 3

Rezistentnosť Enterobacteriaceae na karbapenémy.

Detekcia génov OXA-48

Rezistentnosť na glykopeptidy

Rezistentnosť Enterococcus faecalis a E.faecium na vankomycíny. 

Detekcia génov Detekcia géno VanA a VanB

Rezistentnosť na penicilín – 1

Rezistentnosť Enterobacteriaceae a Pseudomonas na penicilín a cefalosporíny.

Detekcia génov TEM