Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Respiračné infekcie

Aspergillus fumigatus

Bordetella pertussis

Corynebacterium diphtheriae – toxigénne kmene

Cryptococcus neoformans

Chlamydia psittaci

Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae

Legionella pneumophila

Moraxella catarrhalis

Mycobacterium avium, spp. paratuberculosis

Mycobacterium intracellulare

Mycobacterium tuberculosis

Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma penetrans

Pneumocystis carinii

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Yersinia pestis

komplet MBTC – súprava na detekciu DNA mykobaktérií tuberkulózneho komplexu metódou PCR. Súprava obsahuje aj reagencie na predprípravu vzoriek a izolovanie DNA.

Respiračné infekcie

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.