Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Prírodné ohniskové nákazy

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

PRÍRODNÉ OHNISKOVÉ NÁKAZY

RNA vírus kliešťovej encefalitídy

Borrelia burgdorferi sensu lato (B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto)

Borrelia burgdorferi sensu lato/RNA vírus kliešťovej encefalitídy

Anaplasma phagocytophilum/Ehrlichia muris, E. chaffeensis

Toxoplasma gondii

Francisella tularensis, tularensis

Franciscella turarensis, holartica

Leptospira icterohaemorhagiae, L. grippotyphosa, L. sejroe

Plasmodium malariae, P. falciparum, P.vivax, P.ovale

Vibrio cholerae