Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Mužské reprodukčné zdravie

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

Gén

Názov

Polymorfizmus

13. Mužské reprodukčné zdravie – porucha reprodukčných funkcií

AHRR

Mutácia receptora represora aryl-hydrouholnatého

Pro185Ala

MTHFR

Mutácia -1 metyléntetrahydrofolátu

Ala222Val

ATP8A1

Mutácia ATPázy II

A-216G

COBL

Mutácia COBL

A-1632G

EFCAB4B

Mutácia proteínov 4B viažucich vápnik typu „EF-hand“

G-8037A

MASP1

Mutácia asociovanej MBL-serín proteázy 1

T-193C

PDE3A

Mutácia fosfodiesterázy 3A

A-543C

PROK2

Mutácia prokineticínu 2

С-6680T

AZFa:sY84 a sY86 AZFb:sY127 a sY134 AZFc:sY254 a sY255

Mikrodelécie AZF lokusu chromozómu Y 

*samostatná metodika