Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Gén

Názov

Polymorfizmus

2. Kardiovaskulárne ochorenia – HYPERTENZIA

ACE

Mutácia angiotenzín-konvertujúceho enzýmu

Alu Ins/Del

 I>D

AGT

Mutácia angiotenzinogén 1

Thr174Met

AGT

Mutácia angiotenzinogén 2

Met235Thr

AGTR1

Mutácia receptora typu 1 angiotenzinogénu 2

A1166C

NOS3

Mutácia 1 syntázy oxidu dusnatého 3

С786T

AMPD1

Mutácia AMP-deamináza 1

Gln12Ter

Gén

Názov

Polymorfizmus

3. Kardiovaskulárne ochorenia – poruchy METABOLIZMU LIPIDOV

LPL

Mutácia lipoproteínovej lipázy

S447X           

APOE

Mutácia apolipoproteínu E

Leu28Pro

PON1

Mutácia paraoxonázy 1

Gln192Arg

APOC3

Mutácia apolipoproteínu C3 (alela SSTL alebo S2)

С3238G

LIPC

Mutácia -1 pečeňovej lipázy

- 250G>A

LIPC

Mutácia -2 pečeňovej lipázy

C-514T

GCCR

Mutácia receptora glukagónu

A1220G

Asn363Ser

CRP

Mutácia 4 C-reaktívnej bielkoviny

A-717G

Gén

Názov

Polymorfizmus

4. Kardiovaskulárne ochorenia – INFARKT MYOKARDU, MOZGOVÁ PRÍHODA

AGT

Mutácia angiotenzinogén 1

Thr174Met

AGT

Mutácia angiotenzinogén 2

Met235Thr

APOE

Mutácia apolipoproteínu E

Leu28Pro

CRP

Mutácia 2 C-reaktívnej bielkoviny

c1444t

GCLM

Mutácia regulačnej podjednotky glutamát-cysteínligázy

С588Т

GP1BA

Mutácia trombocytov glykoproteínu 1b, alfa-podjednotka

Thr145Met

ITGA2

Mutácia -1 integrínu alfa-2(GP1a, trombofilný receptor kolagénu)

С807T

NOS3

Mutácia 1 syntázy oxidu dusnatého 3

С786T

SELE

Mutácia 1E-selektínu

Ser128Arg

SELE

Mutácia 2E-selektínu

Leu554Phe

SELP

Mutácia P-selektínu

Thr715Pro

Kardiovaskulárne ochorenia

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

Created by WEB - STAR

Hypertenzia

Poruchy metabolizmu
lipidov

Cievna mozgová
príhoda