Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Infekcie urogenitálneho traktu

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

Infekcie a biocenózy urogenitálneho traktu

Atopobium vaginae

Bacteroides species

Chlamydia trachomatis

Escherichia coli CFTO7, uropathogenic

Gardnerella vaginalis

Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae

komplet Bakteriálna vaginóza – Lactobacillus spp., Ureaplasma spp., Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Prevotella spp., Mobiluncus curtisii)

komplet Bakteriálna vaginóza ,,+“ – Lactobacillus spp., Ureaplasma spp., Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Prevotella spp., Mobiluncus curtisii, Atopobium vaginae, Candida albicans)

komplet Mužské zdravie – Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococcus faecalis, E. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.)

Laktonorm

Lactobacillus spp.

Lactobacillus vaginalis

Mobiluncus curtisii

Mobiluncus mulieris/Mobiluncus curtisii

Mycoplasma fermentans

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma hominis

Mycoplasma penetrans

Mycoplasma spp. (Mge+Mho+Mpn+Mfe+Mpe)

Neisseria gonorrhoeae

Prevotella bivia

Prevotella melaninogenica, bivia, disiens

Prevotella species/Leptotrichia ammionii group

Proteus mirabilis

Proteus spp.

Saccharimonas aalborgensis (TM7)/BVAB2

Streptococcus agalactiae

Trichomonas vaginalis

Ureaplasma parvum

Ureaplasma species

Ureaplasma urealyticum

Kandidózy

Candida albicans

Candida albicans/Fungi

Candida famata/Candida guilliermondii

Candida krusei/Candida glabrata

Candida parapsilosis/ Candida tropicalis

MULTIPLEXNÉ SÚPRAVY

Candida albicans/Fungi

Candida krusei/Candida glabrata

Candida albicans/Gardnerella vaginalis

Chlamydia trachomatis/Ureaplasma species

Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae

Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium

Chlamydia trachomatis/Ureaplasma urealyticum

Chlamydia trachomatis/Trichomonas vaginalis

Herpes simplex virus 1/Herpes simplex virus 2

Human papillomavirus 6/11

Human papillomavirus 26/51

Human papillomavirus 31/33

Human papillomavirus 35/45

Human papillomavirus genotyping (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58)

Mobiluncus mulieris/Mobiluncus curtisii

Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium

Trichomonas vaginalis/Gardnerella vaginalis

Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae

Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum

12 IPPP – súprava na detegovanie DNA infekcií prenášaných pohlavným stykom (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Cytomegalovirus, Herpes simlex 1 a 2, HPV 16 a 18