Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Gastrointestinálne infekcie

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

Gastrointestinálne infekcie

Campylobacter jejuni

Clostridium difficile

Cryptosporidium parvum

Entamoeba histolytica

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Giardia lamblia

Helicobacter pylori (ure)

Helicobacter pylori (vacA)

Helicobacter pylori (cagA)

Leptospira interrogans

Leptospira spp.

Listeria monocytogenes

Listeria spp.

Morganella morganii

Rickettsia spp.

Vibrio cholerae (toxR)

Vibrio cholerae (ompW)

Yersinia enterocolitica

Yersinia pseudotuberculosis