Kontakt

Diagnostické centrum DNK, s.r.o. - diagnostické kity, DNA, PCR, in vitro diagnostika, laboratórium PCR

Spoločnosť

Odber  biovzoriek

Potvrdenia

Antioxidačná ochrana

DNK s.r.o.
Brestová 14
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Mob.: +421 911 211 404
Mob.: +421 911 299 324
Tel/Fax: +421 2 446 321 91

E-mail: dnk@pharma.sk

Copyright © 2016 pcr.sk. Všetky práva vyhradené.

Gén

Názov

Polymorfizmus

12. Antioxidačná ochrana

SOD1

Mutácia superoxid-dysmutázy 1

G7958A

SOD2

Mutácia 1 mitochondriálnej superoxiddismutázy 2

T58C

SOD2

Mutácia 2 mitochondriálnej superoxiddismutázy 2

С60T

SOD2

Mutácia 3 mitochondriálnej superoxiddismutázy 2

Ala16Val

CAT

Mutácia katalázy

C-262T